Taiwan Theological College & Seminary:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 1315/3732 (35%)
造访人次 : 2273067      在线人数 : 30
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  學位論文 [28/28]

  社群统计


  近3年内发表的文件:2(7.14%)
  含全文笔数:27(96.43%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:27(100.00%)
  下载大于100次:27(100.00%)
  全文下载总次数:56928(3.05%)

  最后更新时间: 2019-12-07 18:14

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-19 / 46. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ah Sah Pha [1/1]
  Cheng-Chieh Hu [1/1]
  Cheng, Shuo-Fan [1/1]
  Chien-Chang Huang [1/1]
  Daya Youming [1/1]
  Du, Shuang-Jhu [0/1]
  FONG-SIANG CHEN [1/1]
  Heng-Jung Chen [1/1]
  Hsiu-Yun Chou [1/1]
  Hung, Ying-chuan [1/1]
  Lee, Tsaw-Yeu [1/1]
  Pima, Tansikian [1/1]
  Tseng Chia Li [1/1]
  WANG, CHIEN-HUA [1/1]
  WONG, WEE KHONG [1/1]
  Wu, Chi-Te [1/1]
  Ye, Ya-hui [1/1]
  Yew, Siew Tsuey [1/1]
  Yi-Ling Peng [1/1]
  显示项目1-19 / 46. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  請尊重著作權法

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈